Landsforeningens LogoDansk-Russisk Forening

Mindesten for russisk krigsfange i Almsted, Asserballe Station, Augustenborg kommune.

Med gårdejer Hans Andersen som initiativtager og Lokalhistorisk Arkiv i Augustenborg kommune og en lang række andre som medspillere, blev der den 23. september 2006 på Hans Andersens jord afsløret en mindesten for den russiske krigsfange Dimitri, der i perioden 1915 - 1919 som krigsfange havde ophold på den ejendom i Almsted ved Asserballe Station, som Hans Andersens familie på det tidspunkt ejede.

Mindestenen med teksten "Dimitri Rusland"

En usædvanlig historie, og en usædvanlig krigsfange. Den spændende historie blev sat i et større perspektiv ved en hyggelig sammenkomst efter stenens afsløring. Her fortalte bl.a. museumsinspektør ved Sønderborg Slots Museum Inge Adriansen, at der i det nuværende Sønderjyllands Amt, der i perioden 1864 - 1920 var tysk, under 1. verdenskrig var udstationeret ca. 4000 russiske krigsfanger. Baggrunden var, at tyskerne meget hurtigt i begyndelsen af 1. verdenskrig fik taget mere end 250.000 russiske krigsfanger, og da mændene fra Sønderjylland samtidigt blev sat i tysk krigstjeneste, blev bl.a. de russiske krigsfanger sat til at hjælpe til på gårdene, altså også i Almsted, hvor der i alt i perioden blev 10 russiske krigsfanger stationeret på gårdene, for at afhjælpe den mangel på arbejdskraft der opstod, idet hen ved en snes af Almsteds mænd var sendt til fronten.

Nærmere herom kan læses i denne artikel fra Lokalhistorisk Arkiv i Augustenborg kommune

Det russiske flag og Dannebrog var rejst på stedet.

 Gårdejer Hans Andersen (Lys trøje)

Poul Hartmann (Lokalhistorisk Arkiv) i forgrunden

Borgmester Aase Nyegaard, Kaare Holst og Eyvind Fischer

 

Hvem kan finde spor af Dimitris slægt:
Hans navn var Dimitri Nikoforovitj Harytkin. Han var fra en landsby, der hed Rubnoie, som ligger ca. 200 km sydøst for Moskva i guvemementet Tambovskoje. I sit hjemland havde han en tømmerhandel. Han var en stille og rolig mand, og var - som så mange af sine landsmænd - ret religiøst indstillet. Vi har 8 billeder af ham, hvoraf det kan ses, at han ikke var en helt ung mand, måske omkring 40 år.
I dagene umiddelbart efter den 5. februar 1919 blev de sejlet til Fyn. Efter de fire russeres ankomst til Danmark har de sendt flere billeder hertil. De er taget i Hald-lejren ved Viborg

 

 

HyperCounter Besøg siden 14.06.01            
Redigeret 02. February 2007  Webmaster