Landsforeningens LogoDansk-Russisk Forening, Vestsjælland og Storstrøms afdeling.

 

Aktiviteter Efteråret 2002

Onsdag den 2. oktober 2002, kl. 19.00.
Journalist Jens Nauntofte
taler om "Verden efter den 11. september". Sted: Holmegaard Bibliotek, Kildegaardsvej 56, Fensmark. Arrangører: Dansk - Russisk Forening i samarbejde med AOF, Biblioteket, Fo1keuniversitetet, LOF, menighedsrådene i Holmegaard og Udenrigspolitisk Udvalg i Storstrøms Amt. 
Entre: 60 kr. Forkøb: Biblioteket, tlf. 5554 6600.

Torsdag den 31. oktober, 2002, kl. 19.00.
Maxim Tevelev
, cand.mag. i nordisk filologi og sociologi, Skt. Petersborg,formand for Russisk - Dansk Center i Skt. Petersborg, direktør for turistbureauet 'Intertimes Company', tolk, oversætter, foredragsholder, taler flydende dansk. Tevelev taler om emnet "Hvor skal Rusland hen? Russernes levevi1kår , værdier, selvforståelse og bestræbelser ". Sted: BG Bank, Næstvedvej 5, Fensmark (over for Brugsen, indgang fra bagsiden). Entre: Medlemmer gratis, øvrige 40 kr.

Tirsdag den 10. december, 2002, kl. 19.00. 
Mikael Hertoft
, cand. mag. i russisk og øststatskundskab, har opholdt sig 9 måneder i Tjetjenien som OSCE's observatør og som deltager i en bistandsgruppe med repræsentanter fra Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Rumænien og Moldova. Mikael Hertoft taler om "Tjetjenien, fortid, nutid og fremtid". Sted: Holmegaard Bibliotek, Kildegaardsvej 56, Fensmark. Entre: Medlemmer gratis, øvrige 40 kr.

Foråret 2003

Lørdag den 18. januar, 2003.
Ruslandskonference på Christiansborg, København.Programmet er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes på at få Præsident Putin til København. Reserver dagen. Flere oplysninger senere.

Tirsdag den 19. februar 2003, kl. 19.00.
Sygeplejerske og diakonisse Gunny Petersen
arbejdede mellem 1995 og 2002 med at starte hjemmesygeplejen i Moskva, et samarbejde mellem patriarkatet i den russisk ortodokse kirke og Paulus­samfundet i Danmark. Søster Gunny har bl.a. lavet et program for uddannelse af russiske sygeplejersker og sørget for, at en dansk lærebog i sygepleje blev udgivet i Moskva. Søster Gunny fortæller om sine indtryk fra dette arbejde og om livet i Moskva. Fortællingen ledsages af lysbilleder. Sted: Ældrecentret (cafeen), Røgleparken 1, Fensmark.
Entre: Medlemmer gratis, øvrige 40 kr.

Torsdag den 3. apri12003, kl. 19.00.
Inna Christensen
er vaskeægte russer fra Moskva, som hun forlod i december 1992 for at gifte sig i Danmark. Inna er nu næsten færdig med cand. ling. merc. studiet på Handelshøjskolen i København. Hun vil tale om emnet "En russer ser på Danmark og danskerne". Sted: Ho1megaard Bibliotek, Kildegaardsvej 56, Fensmark. 
Entre: Medlemmer gratis, øvrige 40 kr.

Lørdag den 14. juni, 2003.
Dansk - Russisk skovtur
til Troldehøje (Dyrehaven), Fakse Ladeplads. Mødested: Parkeringspladsen ved Faksehus Efterskole, kl. 11.00. Medbring madkurv. I ti1fælde af regn besøg i "Lissis datja".

Entre: Medlemmer gratis, øvrige 40 kr.
 

Kontingent indbetales til giro 671-9465:

Kontaktpersoner for lokalforeningen i Vestsjælland & Storstrøms amter:
Gunvor Andersen Gødstrupvej 5, 4684 Holme Olstrup, tlf. 5556 2462, e-mail: gunma@worldonline.dk
Lissi Hansen, Ullasvej 4A, 4654 Fakse Ladeplads, tlf. 56 71 71 94  E-mail: lissihansen.@mail.tele.dk.
Arne Nilsson, Figenvej 30A, 4700 Næstved, tlf. 55 72 55 64  E-mail: arne-nilsson@ofir.dk.

HyperCounter Besøg siden 14.06.01                    Kvasir - søg i Danmark  
Redigeret 02. February 2007    Webmaster